*התפריט ניתן  לשינוי בהתאם לדרישת הלקוח ולצרכי האירוע.